Matthias Dobbelaere-Welvaert

Het zogenaamde Ministry of Privacy trekt opnieuw naar het Grondwettelijk Hof, ditmaal om de verdere inperking van het bankgeheim aan te vechten. De privacywaakhond wil komaf maken met de recente wet die bepaalt dat banken het saldo van elke bankrekening periodiek moeten overmaken aan de overheid en andere instanties.

Financiële privacy is misschien niet zo sexy maar heeft een grote praktische impact op iedereen met een bankrekening

Privacy-activist en directeur Matthias Dobbelaere-Welvaert: “Financiële privacy is misschien niet zo sexy maar heeft een grote praktische impact op iedereen met een bankrekening. Als we er ons niet verzetten tegen de maatregel, staat het saldo ervan straks vrij te kijk voor ambtenaren. Het bestrijden van fiscale fraude is een absolute must maar moet gebeuren met respect voor het recht op privacy.”

Reële slaagkansen

Dobbelaere-Welvaert bereidt samen met advocatenkantoren Sansen International Tax Lawyers en Artes Law de procedure voor. De drie partijen achten hun slaagkansen reëel omdat het noodzakelijk karakter van wat zij als een privacy-schending zien, nergens uit de wettekst of parlementaire voorbereiding blijkt.

De nieuwe wetgeving is daarenboven disproportioneel aangezien de fiscus vandaag reeds over de mogelijkheid beschikt om de saldi op te vragen bij de banken mits een aantal waarborgen worden nageleefd. Zij voelen zich gesteund door de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere privacy-commissie) die tot driemaal toe een negatief advies over deze nieuwe wetgeving heeft afgeleverd. De wet kwam er toch.

Voor de financiering van de zaak rekent het collectief op donaties op houjegeldprive.be die uitsluitend worden aangewend om de campagne te bekostigen en de advocaten in de zaak te ondersteunen.