Werden we op een kantoordag gemiddeld 11 keer in hun werk onderbroken door een collega, loopt dit op een thuiswerkdag terug tot 4,7 keer. Zo blijkt uit een bevraging van Protime bij 1.000 Vlaamse thuiswerkers. Hierdoor winnen thuiswerkers dagelijks gemiddeld 39 minuten waarop ze geconcentreerd kunnen doorwerken.

‘Storen’ klinkt hier echter wel negatiever dan het in werkelijkheid is aangezien 45,5% van de ondervraagde thuiswerkers aangaf de collega’s meestal tot voortdurend te missen.

“Als je écht iets gedaan wil krijgen, doe je er goed aan om met de collega’s vaste momenten op de dag af te spreken waarop je beschikbaar bent voor vragen”, aldus Peter s’Jongers, CEO van Protime. “Deze afspraken worden nog belangrijker na corona, waarin velen meer tijds- en plaatsonafhankelijk zullen blijven werken.”