Uit een bevraging van HR-dienstengroep Liantis bij ruim 1.500 werkgevers blijkt dat 41,1 procent extra verlof toekent bovenop het wettelijk verlof. Nog opvallend: 6,2 procent werkt zelfs met het principe van onbeperkt verlof.

De topdrie van extra verloven die bedrijven toekennen, is om volgende reden:

  • Verlof om naar een lokaal event te gaan (kermis, festival…): 13,1%
  • Verlof op de eerste schooldag van de kinderen: 13,1%
  • Extra verlof voor oudere medewerkers: 10,7%

In de minderheid zijn werkgevers die bijvoorbeeld menstruatieverlof (0,2%) of extra jeugdverlof (2,9%) toekennen.

“Steeds meer bedrijven gebruiken verlofdagen als flexibele verloningsvorm”, aldus Bernd Carette, senior manager Liantis, “waarbij medewerkers een deel van hun loon of eindejaarspremie kunnen inruilen voor extra verlofdagen. Dit geeft hen een stuk keuzevrijheid en flexibiliteit, wat hen toelaat een betere work-lifebalans na te streven. Extra vakantiedagen toekennen is een manier voor werkgevers om talent aan te trekken en te behouden.”

Extra vakantiedagen toekennen is een manier voor werkgevers om talent aan te trekken en te behouden

Wie als werkgever extra verlofdagen wil toekennen, staat wel best stil bij mogelijke nadelen. “Meer afwezigheid betekent dat de overblijvers het werk met minder mankracht moeten uitvoeren”, licht Matthias Debruyckere, juridisch expert bij Liantis, toe. “Het is dan ook belangrijk goed na te denken over hoeveel verlof je toestaat en wat de opnamevoorwaarden zijn. Zolang je echter goede afspraken maakt, kan dat op een efficiënte manier georganiseerd worden.