Philippe Lorge, founder van H2WIN

Het Brusselse H2WIN, dat pioniert in de ontwikkeling van nieuwe, koolstofvrije, ecologische energiedragers, heeft H2GREEN ontwikkeld, een revolutionair proces om zonne-waterstof en groene elektriciteit te produceren. Het greentechbedrijf laat zich hierbij inspireren door de fotosynthese van blauwe algen.
Eén kilo waterstof op zonne-energie zou volstaan om drie dagen elektriciteitsverbruik te leveren aan een gemiddeld Belgisch gezin.
Bijkomend voordeel van dit proces is dat het bijproduct perfect zuiver water is.

“Het is een grote uitdaging voor de mens om Moeder Natuur te imiteren”, aldus Philippe Lorge, founder van H2WIN. “Maar vandaag hebben we verschillende mogelijkheden om onze innovatieve technologie te ontwikkelen voor diverse sectoren zoals transport, de opslag van hernieuwbare energie, koolstofafvang en meststoffenproductie. We starten nu de zoektocht naar geïnteresseerde partners om de schaalvergroting te financieren.”