Colruyt Group werkt samen met Vlaams Hoeverund, de coöperatie van Vlaamse veeteelthouders, aan proefprojecten rond carbon farming, waarbij koolstof via slimme technieken in de bodem wordt gefixeerd. Colruyt Group zorgt voor advies en financiële ondersteuning, de landbouwers voor creatieve teeltrotaties. Een koolstofrijke bodem werkt als een spons: het houdt beter water vast in droge omstandigheden, en laat beter water door in natte omstandigheden.

“Er bestaan verschillende innovatieve technieken en slimme toepassingen rond carbon farming”, aldus Franky Coopman, adviseur bodem bij partner Inagro. “Van organische bemesting over diverse gewasrotatie tot agroforestry. We kijken ook welke mogelijke verdienmodellen hieraan gekoppeld kunnen worden in onze Belgische landbouwsector. Deze samenwerking is een mooi voorbeeld van een mogelijk businessmodel binnen de agrofoodketen zelf.

“Carbon farming moet je op minimum 10 jaar zien”, vult Luc Poppe van Vlaams Hoeverund aan. “Stel dat je de technieken toepast op 100 hectare voor 10 jaar, aan 2 ton CO2 per ha per jaar, dan wordt zo’n 2000 ton CO2 opgeslagen: het equivalent van wat 20.000 bomen op 10 jaar aan CO2 uit de lucht halen.”