Het in Mechelen gevestigde Greenyard, een van de grootste groenten- en fruitleveranciers ter wereld, heeft een overeenkomst afgesloten met een vastgoedinvesteerder over de lease-and-lease-back van haar Greenyard Prepared-faciliteit in Bree.

De netto-opbrengst, 90 miljoen euro, zal volledig gebruikt worden voor de vrijwillige terugbetaling van bankschulden. Naast deze terugbetaling, werkt Greenyard ook aan een herfinanciering van haar schuld met een langere looptijd.

Niet alleen zal een herfinanciering de toekomstige financiële stabiliteit van Greenyard verder verstevigen, ze zal ook extra ruimte creëren voor verdere groei en de verwezenlijking van haar strategische plannen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld investeringen in de geïntegreerde klantenrelaties en haar convenience-capaciteit, maar ook gerichte fusies en overnames, zoals aangekondigd tijdens de meest recente Capital Market Days.