Lisa Slisli en Robin Talboom (Userfull) en Lara Vandecappelle (Toontjeshuis)

Het Boomse IT-bedrijf Userfull ontwikkelde een digitale communicatiehub die vanaf 2023 zal kunnen gebruikt worden door (jong)volwassenen met een beperking, zodat die gemakkelijker zelfstandig kunnen (blijven) wonen in de woonzorgvoorziening Toontjeshuis. Het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen (Vlaio) ondersteunde de ontwikkeling van deze zogenaamde ‘digitale vriend’ met een subsidie.

“De bestaande digitale zorgsystemen voldoen niet aan wat we nodig hebben”, aldus Lara Vandecappelle, coördinator van Toontjeshuis. “We waren daarom op zoek naar een flexibel en innovatief systeem op lange termijn. Zo kwamen we terecht bij Userfull, die de uitdaging meteen aanging. We willen zowel het netwerk van familie en vrienden kunnen ondersteunen en ontzorgen als de bewoners sterker in hun schoenen laten staan.”

“De gebruiksvriendelijke technologie die we voor Toontjeshuis ontwikkelden, met input van bewoners en hun ouders, gaat veel verder dan een klassiek noodoproepsysteem”, vult Lisa Slisli, projectmanager van Userfull, aan. “Het laat de toekomstige bewoners toe om er nog zelfstandiger te leven en wonen. Naast functionaliteiten als een digitaal oproep- en waarschuwingssysteem bevat het onder meer een agenda en een digitaal fotoboek. Alles op maat van de persoon.”