In La Petite Merveille (LPM) in Durbuy, één van de grootste horeca – en vrijetijdsondernemingen van het land, is voortaan ook opleidingscentrum LPM Academy te vinden. Marc Coucke en Bart Maerten (CEO van LPM) werken hierbinnen ook samen met Fedasil voor de vorming en aanwerving van asielzoekers. Een must, gezien de nood aan goede krachten: in 2021 alleen nam LPM ruim 80 mensen aan en ook in 2022 wordt een sterke groei verwacht.

“Als ondernemer mag je zo ambitieus zijn als je wilt, zonder gemotiveerde medewerkers ben je niets”, vertelt Marc Coucke. “Zeker in de hospitality-sector waar persoonlijke contacten en een goede service zo belangrijk zijn. Met de Academy willen we iedereen ‘onderdompelen’ in de unieke bedrijfsmentaliteit van LPM.

“Met actieplan ‘Asielzoeker zoekt match’ willen we asielzoekers toeleiden naar tewerkstellingsopdrachten, competenties helpen verwerven en drempels wegwerken”, vult staatssecretaris Sammy Mahdi aan. “Het gaat om een win-win situatie voor alle partijen: asielzoekers kunnen helpen om de arbeidskrapte weg te werken en kunnen tegelijkertijd als actieve burger een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving. We zijn dan ook erg blij dat bedrijven als LPM hier actief aan meewerken.”