Orange Belgium opent in station Brussel-Centraal een hub voor initiatieven rond digitale inclusie en innovatie. Heel concreet moet het Orange Digital Center dienen als ondersteunings- en ontwikkelingscentrum voor digitale en ondernemersvaardigheden.

Tot het aanbod behoren digitale opleidingen, coachings en train the trainer-modules, waarin mensen kunnen leren hoe ze gezinsleden of kennissen zonder digitale basisvaardigheden kunnen helpen en ondersteunen.

“De strijd aangaan met de digitale kloof is voor mij een topprioriteit”, aldus Petra De Sutter, minister van Telecommunicatie. “Maar liefst 4 op de 10 Belgen loopt het risico op digitale uitsluiting. Daarom investeren we in totaal 6 miljoen euro in projecten die de kloof kleiner maken, zoals het Orange Digital Center.”

“Door verschillende doelgroepen de kans te bieden om essentiële of complexere digitale vaardigheden te verwerven, dragen we bij aan het verkleinen van de digitale kloof”, vult Xavier Pichon, CEO van Orange Belgium, aan. “Daarnaast ondersteunen we digitaal ondernemerschap aan de hand van de opleidingen van BeCode, onze FabLabs en ons acceleratorprogramma voor start-ups Orange Fab.”