De Belgische start-up Cascador Health, die een dataplatform ontwikkelt om medische gegevens door derden veilig te valoriseren, heeft een kapitaalronde afgesloten met 3,4 miljoen euro. Naast de founders investeerden de Belgische partijen Qbic, Volta Ventures en Theodorus, net als de Zwitserse zorgverlener Hirslanden AG. Het kapitaal zal vooral aangewend worden voor verdere validatie van het dataplatform en voor Europese expansie.

“In de Verenigde Staten bestaan oplossingen voor dataconsultatie al langer”, aldus Philip Taillieu, CEO van Cascador Health en in het verleden co-founder en co-CEO van Be Mobile nv. “De moeilijkheid in Europa is dat elk land andere technische, juridische en economische dynamieken kent, die we allemaal moeten zien te integreren. Bijzonder complex, maar vandaag beschikken we over de juiste technologie, financiële middelen en het businessmodel om ziekenhuizen daarin te ondersteunen.

“Met deze investering kunnen we het product verder valideren, het team versterken en onze activiteiten in België en Zwitserland opschalen”, gaat hij verder. “Zo onderstrepen we onze ambitie om met Cascador Health op korte termijn een Europese aanwezigheid te creëren als onestopshop voor medische gegevens uit ziekenhuizen.”