Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO

Uit recente cijfers van Graydon en de analyse van UNIZO daarop blijkt dat het aantal startende ondernemingen in Vlaanderen in de eerste jaarhelft van 2022 in dalende lijn is – en dat terwijl 2021 een topjaar was op startersgebied. Heel concreet waren er in de eerste zes maanden van 2022 in Vlaanderen 8,1 procent minder starters dan in dezelfde periode vorig jaar.

“2021 was na coronajaar 2020 een recordjaar met een duidelijke inhaalbeweging, het is dus zeker niet onlogisch dat het aantal startende ondernemingen daalt”, aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. “Wat ons wel enigszins verontrust is dat de daling zeer sterk toeneemt in het tweede kwartaal. Het totaal aantal starters blijft nog wel op een hoger niveau dan in 2019. Laat ons nu vooral hopen dat deze tendens niet toeneemt.

Volgens UNIZO speelt ook de huidige economische situatie een rol: de hoge energie-, grondstoffen- en loonkost, en de tekorten in de toeleveringsketen zorgen voor een onzeker ondernemersklimaat. Uit de recente kmo-barometer van UNIZO blijkt dan ook dat ondernemersvertrouwen daalt.