Bruno Dunkel, general manager van Impulse Investment Manager

Na achttien maanden voorbereiding lanceren twee Belgische vermogensbeheerders -Inpulse Investment Manager en Funds For Good - het private debt investeringsfonds ImpaktEU. Dit 100 procent impact en niet-beursgenoteerde fonds, dat zich inzet op de ontwikkeling van microfinanciering en sociaal ondernemerschap in Europa, heeft FPIM als referentie-investeerder.

in Europa heeft de steun gekregen van de FPIM als referentie-investeerder, met als doel voldoende particuliere beleggers aan te trekken. Vandaag is dat een feit! Het fonds gaat van start met bijna 20 miljoen investeringen in Europa met een sterke focus op België.

Het fonds gaat van start met bijna 20 miljoen investeringen in Europa, met een sterke focus op België. De thema’s die ImpaktEU prioritair wil aanpakken zijn de bestrijding van sociale uitsluiting door herintegratie op de arbeidsmarkt en zoveel mogelijk mensen toegang bieden tot duurzame mobiliteit, huisvesting en voedseloplossingen. Het nieuwe investeringsfonds zal in België gedomicilieerd zijn en heeft daarom gekozen voor een snel groeiend Belgisch beleggingsvehikel: de zogenaamde ‘private privaks’. Dit type fonds zal in de hele Europese Unie kunnen investeren

“De huidige crisis heeft het economische en sociale belang van micro-ondernemers en sociaal ondernemers onderstreept, maar ook hun toegenomen behoefte aan toegang tot passende financiering, wat de reden is voor dit nieuwe initiatief”, aldus Bruno Dunkel, general manager van Inpulse Investment Manager.

“Onze doelstelling is het fonds in de komende drie jaar te laten aangroeien tot meer dan 100 miljoen euro”, vult Patrick Somerhausen, CEO Funds For Good, aan. “De looptijd van het fonds is vastgesteld op twaalf jaar, zodat het kan inspelen op de begeleidingsbehoeften van de markt op lange termijn. Met dit geld zal financiële steun worden verleend aan micro-financieringsinstellingen, kleine ethische en coöperatieve banken en enkele innovatieve groeibedrijven die maatschappelijke problemen aanpakken.”