Vlaams minister-president Jan Jambon

De Vlaamse regering wil Flanders Technology and Innovation (FTI) onderbrengen in een autonome vennootschap en zoekt bedrijven die daar willen in investeren. Bedoeling is om tot een platform te komen waar data, knowhow en innovatieve ideeën worden samengebracht, met focus op de domeinen gezondheid en voeding, energie en klimaat, onderwijs en arbeidsmarkt, data en media en entertainment.

“Dat past in de ambitie om Vlaanderen te positioneren als een vooruitstrevende regio op vlak van technologie, innovatie en digitalisering”, aldus Vlaams minister-president Jan Jambon.

Flanders Technology and Innovation (FTI), een grootschalig project rond technologie en innovatie dat in de jaren tachtig bekend stond als Flanders Technology International, richt nu een open call naar de brede private markt waarbij potentiële investeerders zich kandidaat kunnen stellen. Een van de voorwaarden is dat ze een bedrag van minstens 500.000 euro moeten inbrengen.

“Vlaanderen is wereldtop inzake investeringen in onderzoek en ontwikkeling, en FTI moet ons imago op dat vlak verder bestendigen en concrete oplossingen helpen aanreiken”, licht Vaams minister vanWerk, Economie, Innovatie en LandbouwJo Brouns toe. “Met FTI willen we een enthousiasmerend verhaal opstarten, de Vlaamse ondernemers betrekken, en jongeren motiveren om te kiezen voor wetenschap en innovatie. De oplossingen van morgen komen immers van hen.”